Privacy statement Peeters Taxatie en Expertise  
Peeters Taxatie en Expertise
 
Privacy statement:
Peeters Taxatie en Expertise respecteert uw recht op privacy. Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.
VERZAMELEN VAN INFORMATIE
Peeters Taxatie en Expertise zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres)  die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt.
GEBRUIK VAN INFORMATIE
Voordat wij persoonsgegevens verzamelen, zullen wij een verklaring geven over het mogelijk gebruik van deze gegevens uitleggen. De persoonsgegevens die u aan Peeters Taxatie en Expertise verstrekt, zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over diensten te verstrekken of een verstrekte opdracht uit te voeren. Indien u persoonsgegevens heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, wordt u verzocht contact op te nemen met info@peeterstaxaties.nl. Wij zullen er alles aan doen om aan uw verzoek gevolg te geven.
OVERIGE INFORMATIE
De website kan links naar andere sites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze website pagina’s ‘cookies’ bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u ‘herkent’ als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd opdat zij geen ‘cookies’ accepteren of waarschuwen indien een cookie naar u wordt verstuurd.
Het kan noodzakelijk zijn – indien wettelijk vereist of door een gerechtelijke -of overheidsonderzoek – dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven. Peeters Taxatie en Contra Expertise behoudt zich het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.
 

                                                                                                                                                          Copyright®2021 Peeters Taxatie en Expertise